Home » General » ทำให้ลูกไว้ใจพ่อแม่ ก่อนที่จะไปไว้ใจคนอื่น เรื่องที่พ่อแม่ยุคนี้ควรรู้

ทำให้ลูกไว้ใจพ่อแม่ ก่อนที่จะไปไว้ใจคนอื่น เรื่องที่พ่อแม่ยุคนี้ควรรู้

กรมสุขภาพจิต ได้ออกมาแนะนำวิธีการดูแลลูกในยุคดิจิตอล ให้พ่อแม่เข้าถึงลูก สอนให้ลูกรู้จักการคิดอย่างมีเหตุและมีผล และที่สำคัญคือต้องทำให้ลูกไว้ใจพ่อแม่ ก่อนที่ลูกจะไปไว้ใจใครคนอื่นแทน ซึ่งจะทำให้การแก้ไขทำได้ลำบากมากยิ่งขึ้น

จากกรณี น้อง 14 ปี ที่เป็นข่าวดังในช่วงหนึ่งมานั้น กรมสุขภาพจิต ได้แนะนำว่า สังคมไม่ควรที่จะกล่าวโทษ หรือตัดสินใคร แต่ให้ถือว่าเป็นบทเรียน และร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาจะดีกว่า

นอกจากนี้ โฆษกกรมสุขภาพจิต ยังได้แนะนำวิธีการดูแล และรับฟังเพิ่มเติมไว้ สำหรับให้บรรดาพ่อแม่ ได้เกิดความเข้าใจในตัวเด็ก และรู้จักวิธีการรับมือได้แต่เนิ่น ๆ ด้วย

ให้เวลาและรับฟังปัญหา เป็นเกราะให้ลูกพ้นภัย

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันนั้น โดยทั่วไปเท่าที่พบเป็นเรื่องของการเรียน ความเครียด ที่พ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อย่างเช่น เงียบซึมผิดปกติ แต่ก่อนที่จะเกิดปัญหานั้น ป้องกันได้โดยพ่อแม่ต้องทำ 2 ข้อที่สำคัญคือ 1.ต้องมีเวลาให้ลูก และ 2.รับฟังปัญหาของลูก ซึ่ง 2 ข้อนี้ทำให้ใกล้ชิด แล้วลูกจะไว้ใจ ซึ่งความใกล้ชิดไม่ใช่แค่สื่อสารผ่านโทรศัพท์ แต่ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น พ่อแม่ลูกไปเดินสวนสาธารณะ นั่งกินข้าวร่วมโต๊ะ ทำอาหารด้วยกัน เป็นต้น

ยิ่งในยุคที่เด็กวัยรุ่นอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือหลายชั่วโมงต่อวัน และพ่อแม่ต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแลลูก ทำให้ปัจจุบันเด็กขาดทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับคน รู้สีกมีความยากในการสนทนาจริงหรือพูดคุย สภาพนี้ยิ่งทำให้พ่อแม่ต้องใกล้ชิดลูกให้มากขึ้น

ฝึกลูกคิดเป็นตั้งแต่เรื่องเล็กก่อนเจอเรื่องใหญ่

อีกข้อที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องฝึกให้ลูกคิดอย่างมีเหตุมีผล แม้แต่เรื่องเล็กน้อย ส่วนใหญ่เด็กที่ตัดสินใจผิดพลาด เพราะประสบการณ์การผจญโลกภายนอกน้อย ไม่ได้เรียนรู้แม้แต่เรื่องเล็กน้อย ก่อนไปถึงเรื่องใหญ่ๆ อย่างเช่น เรื่องอาหารเช้าที่พ่อแม่จัดให้ เพราะชีวิตเร่งรีบ จนไม่ได้คิดเลือกเองแม้แต่อาหารเช้า

พื้นฐานการสอนลูก ๆ นั้น ถ้าพ่อแม่สามารถปลูกฝังให้การคิดอย่างมีเหตุและผล ได้ซึมซับเข้าไปสู่ตัวเด็กได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกัน เหมือนเป็นวัคซีนชั้นดี ให้เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี